45. Jubilarni međunarodni ICT skup MIPRO 2022 održat će se od 23. do 27. svibnja 2022. godine u Opatiji, uz tehničko kosponzorstvo IEEE-a.
 
Ovogodišnji slogan skupa je „ICT u pametnim digitalnim ekosustavima“, a pokrit će različita područja primjene ICT-a, od mikroelektronike, elektronike, podatkovne znanosti, biomedicine, telekomunikacija, preko računala u obrazovanju, inženjerskog obrazovanja do inteligentnih i poslovnih inteligentnih sustava, robotike, digitalne ekonomije, prava i još mnoga druga područja. Ove godine skup daje poseban značaj pametnoj industriji te je oformljeno novo savjetovanje pod nazivom “Pametna industrija i digitalni ekosustavi – SIDE” koje će se održati po prvi put.
 
Ova je najava primarno namijenjena autorima znanstvenih i stručnih radova, iako će se skup osim savjetovanja sastojati i od različitih zanimljivih radionica, okruglih stolova, pozvanih prezentacija i predavanja te drugih programskih segmenata.
 
Rok za prijavu sažetaka je ponedjeljak, 31. siječnja 2022. godine.
 
Radove je moguće prijaviti za 16 različitih savjetovanja. Svi radovi će proći dvije dvostruko anonimne recenzije, a ista osoba može prijaviti više radova.

Prezentirani radovi na engleskom jeziku bit će poslani za uključenje u digitalnu bazu IEEE Xplore. Postoji mogućnost da se odabrani znanstveni radovi uz određenu doradu objave u sljedećim časopisima: Journal of Computing and Information Technology (CIT), MDPI Applied Science, MDPI Information Journal, Frontiers i EAI Endorsed Transaction on Scalable Information Systems.
 
Cjelovite upute za autore, rokovi, kotizacije i ostali važni detalji dostupni su na www.mipro.hr.
 
Više o skupu doznajte na službenom portalu MIPRO, a odgovore na dodatna pitanja možete zatražiti na adresi mipro@mipro.hr.

 
EN
 
45th Jubilee International ICT Convention MIPRO 2022 – May 2022, Opatija, Croatia
 
 
The 45th Jubilee International ICT Convention MIPRO 2022 will be held from 23 to 27 May 2022 in Opatija, with the technical co-sponsorship of the IEEE.
 
This year’s slogan of the conference is “ICT in Smart Digital Ecosystems“, and it will cover various areas of ICT application, from microelectronics, electronics, data science, biomedicine, telecommunications, through computers in education, engineering education to intelligent and business intelligent systems, robotics, digital economics, law and many other areas. This year, MIPRO gives special importance to smart industry. Accordingly a new conference called “Smart Industries and Digital Ecosystem – SIDE” has been established and will take place for the first time.
 
Although the convention consists of conferences, various interesting workshops, round tables, invited presentations and lectures and other program segments, this announcement is primarily intended for authors of scientific and professional papers.
 
The deadline for abstract submission is Monday, 31 January 2022.
 
Papers can be submitted to 16 different conferences. All papers will undergo two double blind peer review, and the same author can submit multiple papers.
 
Presented papers in English will be sent for inclusion in the IEEE Xplore Digital Library. There is a possibility that the selected scientific papers with some further modification and refinement are being published in the following journals: Journal of Computing and Information Technology (CIT), MDPI Applied Science, MDPI Information Journal, Frontiers and EAI Endorsed Transaction on Scalable Information Systems.
 
Paper instructions for authors, deadlines, registration fees and other important details are available at www.mipro.hr.
 
Find out more about MIPRO 2022 on its official website.
Contact email: mipro@mipro.hr.vanced Text

Categories: Vijesti@HR

Skip to content