Prof. dr. sc. Lado KRANJČEVIĆ
Ante SIKIRICA, mag.ing.mech.
Gordan JANEŠ, dipl.ing.stroj.
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
 
U cilju intenziviranja korištenja superračunalnih resursa BURA UNIRI održat će se predavanje i radionica o mogućnosti korištenja superračunalnih resursa Sveučilišta u Rijeci – BURA, a koje se provodi unutar aktivnosti projekta HiPowerEd. Na predavanju će biti pokazane karakteristike superračunala BURA te trenutno dostupne paralelne aplikacije. U nastavku predavanja održat će se pokazna hands-on radionica (trajanje 90 minuta) na kojoj će se moći isprobati pristup svim dijelovima hibridne strukture superračunala. Na stranici Centra za napredno računanje i modeliranje UNIRI www.hpc.uniri.hr moguće je naći informacije i zatražiti pristup superračunalu.


 

Categories: Vijesti@HR

Skip to content