Comping je jedna od najdugovječnijih ICT tvrtki na hrvatskom tržištu koja svoj uspjeh temelji na znanju i motivaciji zaposlenika. Naši ljudi rade s najnaprednijim tehnologijama i prate recentne svjetske trendove u područjima poput Internet of Things, Cloud, Big Data, CRM, Business Inteligence & Analytics i/ili Open Source Technologies.

 

ŠTO NUDIMO?

Svojim stipendistima osiguravat ćemo poticajnu financijsku potporu, ali prije svega pružiti im dugoročnu perspektivu i priliku za ubrzani profesionalni razvoj. Već tijekom studija stvorit ćemo niz mogućnosti za dodatno učenje, kroz razna predavanja, pomoć u izradi diplomskog i rano uključivanje u konkretne projekte, a cijelo vrijeme njihov razvoj pratit će iskusni mentori-praktičari.

 

TKO MOŽE POSTATI STIPENDIST?

Tražimo agilne i motivirane studente 3. godine preddiplomskog studija ili 1. godine diplomskog studija iz nekog od STEM područja (računarstvo, računarsko inženjerstvo, elektrotehnika, matematika, fizika ili informacijske tehnologije). Prvenstveno smo zainteresirani za prijave izvrsnih redovnih studenata tehničkih fakulteta (FER, FOI, PMF…) ili nekih od srodnih tehničkih veleučilišta, a čiji je prosjek ocjena u dosadašnjem studiju bio 4.0 ili viši.

 

KAKO SE PRIJAVITI?

Za preliminarnu prijavu potrebno je popuniti “Prijavni obrazac”
Nakon zaprimanja prijave na sljedeće korake u postupku bit će pozvani kandidati koji zadovoljavaju tražene formalne uvjete.

 

POSTUPAK ODABIRA

Izbor kandidata bit će obavljen u tri selekcijska kruga:

 

Prvi krug – provesti će se psihometrijska obrada (testom sposobnosti i upitnikom ličnosti) čiji rezultati će uvjetovati uključivanje u drugi krug (selekcijski intervju).

 

Drugi krug – studenti koji uđu u najuži krug kandidata dužni su priložiti svu potrebni dokumentaciju: ovjereni prijepis ocjena svih položenih ispita, potvrdu o redovnom upisu na fakultet za akademsku godinu 2017/2018, kopiju indeksa, izjavu studenta da nije korisnik stipendije po istoj osnovi te po potrebi i potvrdu o zadnjoj plaći (za kandidate slabijeg socijalnog statusa).

 

Treći krug – završni krug uključuje razgovor s predsjednikom i članovima Uprave Compinga.

 

ROKOVI

 

Zaprimanje prijava – do 7. veljače 2018. godine

1. krug (testiranje) – do 14. veljače 2018. godine

2. krug (selekcijski intervju) – do 21. veljače 2018. godine

3. krug (razgovor s Upravom) – do 26. veljače 2018. godine

Potpisivanje Ugovora o stipendiranju – do 1. ožujka 2018. godine

 

Koliki je novčani iznos stipendije?

Stipendisti primaju mjesečnu stipendiju u iznosu od

3. godina studija = 2000 kn
4. godina studija = 3000 kn
5 godina studija = 4000 kn

 

Kako se isplaćuje stipendija?

Stipendija se isplaćuje na račun studenta redovnim mjesečnim uplatama.

 

Koliko dugo svaki student ima pravo na stipendiju?

Stipendije će se dodjeljivati studentima treće godine preddiplomskog studija ili prve godine diplomskog studija (studenti 3. ili 4. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog studija). Studenti primaju stipendiju do kraja studija, ukoliko izvršavaju obaveze navedene u ugovoru.

 

Koje su obveze stipendista?

Svaki stipendist mora redovito izvršavati obveze na fakultetu te najkasnije do datuma definiranog Ugovorom završiti studij. Po završetku svake nastavne godine potrebno je predočiti uvjerenje o postignutom uspjehu, tj. ovjereni prijepis ocjena i potvrdu o upisu u višu godinu studija.
Po završetku studija stipendist ima obvezu zaposlenja uz obvezu rada minimalno onajmanje onoliko vremena koliko je primao stipendiju.

 

Što su Compingove obveze prema stipendistima?

Comping se obvezuje redovno isplaćivati stipendiju u ugovorenom iznosu. Omogućit će obavljanje stručne prakse, pružiti pomoć oko izbora i izrade diplomskog rada.

Što ako student izgubi godinu/ne diplomira u roku?

Ovisno o opravdanosti razloga moguće je obustaviti isplatu tijekom godine koju ponovo upisuje, pa nastavak stipendiranja sljedeće godine ili raskidanje Ugovora uz uvjete definirane samim ugovorom.

 

Prednost kod odabira imati će sljedeći studenti studenti, pod uvjetom da su uspješno prošli 1. i 2. krug selekcije:

  • s višom prosječnom ocjenom
  • s višom ocjenom iz pojedinih predmeta koji su bliži poslovnim potrebama Compinga
  • slabijeg socijalnog statusa, što se dokazuje potvrdama o zadnjoj plaći i/ili nezaposlenosti za zadnji mjesec od oba roditelja.
  • nagrada rektora
  • uspjesi na natjecanjima, državna i/ili međunarodna nagrada ( 1.-3. nagrada)
  • osobnom prezentacijom na selekcijskom postupku

 

Za više informacija posjetite link: http://www.comping.hr/postani-compingov-stipendist-2018.aspx

Categories: Vijesti@TVZ

Skip to content