Kao što smo već najavili, Tehničko veleučilište u Zagrebu organizira Dan Elektrotehničkog odjela koji će se održati 10. srpnja 2024. godine na adresi Konavoska 2. Na ovom događaju, osim predstavljanja dosadašnjih postignuća bit će predstavljeni i novi kolegiji koji će se izvoditi u nadolazećoj akademskoj godini 2024/2025. Prvi i drugi kolegij koji su opisani u nastavku nastali su u suradnji s gospodarstvom.

Digitalizacija elektroenergetskih postrojenja i mreža

Kolegij Digitalizacija elektroenergetskih postrojenja i mreža ima za cilj upoznavanje studenata s procesom digitalizacije u elektroenergetskom sustavu, arhitekturom i komponentama digitalnih elektroenergetskih postrojenja, osnovnim načelima kibernetičke sigurnosti i primjenom suvremenih ICT rješenja u elektroenergetskim postrojenjima. Kolegij pokriva i osnove energetske tranzicije, pri čemu se obrađuju napredne tehnologije i sustavi poput pohrane električne energije, upravljanja električnom potrošnjom, naprednih mjerenja, naprednih mreža i mikromreža. U sklopu laboratorijskih vježbi studenti će se upoznati s ispitivanjima osnovnih funkcija zaštite i upravljanja u digitalnim elektroenergetskim postrojenjima i osnovnim principima kibernetičke sigurnosti u mrežama elektroenergetskih postrojenja.

Televizijski i radijski sustavi

Novi izborni kolegij u 2. semestru Stručnog diplomskog studija Elektrotehnike Televizijski i radijski sustavi kroz 30 sati predavanja  studentima daje osnovna znanja iz područja proizvodnje i emitiranja audio-vizualnog sadržaja: Osnove televizije, Televizijski signali, Televizijska režija i studio, Televizijski proizvodni sustavi, Grafička obrada i montaža, Distribucija, kontribucija, nadzor i upravljanje TV signalima, Televizijska rasvjeta, Radijski sustavi i Suvremeni televizijski prijamnici. 

Pored teorijskih osnova, studenti kroz 30 sati vježbi usvajaju i praktična znanja koristeći televizijsku i radijsku opremu u pogonima HRT-a: Mjerenje analognog video signala i prikaz glavnih karakteristika analognog proizvodnog sustava, Mjerenje parametara digitalnog signala, Mjerenje parametara tonskog signala, Obrada video sadržaja na NLE montažama, Rad u TV režiji (studijske kamere, video miješalo, potpisi i dr.), Rad u radijskoj multimedijskoj režiji i snimanje tona, Obrada tonskih sadržaja u radijskim montažnim režijama, Prikaz postavljanja TV rasvjete u studiju i Prikaz uspostavljanja veza s regionalnim centrima i proizvodnim sustavima na terenu.

Analiza i simulacije električkih i elektroničkih sklopova

Novi kolegij u 2. semestru Stručnog diplomskog studija Elektrotehnike Analiza i simulacije električkih i elektroničkih sklopova. Cilj je usvojiti znanja i vještine u analizi električkih i elektroničkih sklopova uz pomoć računalnih alata. Nastava se odvija putem predavanja, laboratorijskih  i seminarskih vježbi s nakanom da se studenti pripreme za projektno orijentiran pristup u izradi, analizi i dokumentiranju analiza provedenih nad sklopovskim rješenjima.

Skriptni jezici i web dizajn u inženjerstvu

Novi izborni kolegij Skriptni jezici i web dizajn u inženjerstvu. Osmišljen je kako bi poučio studente znanju i vještinama potrebnim za kodiranje i izradu modernih, funkcionalnih i optimiziranih web stranica s posebnim naglaskom na integraciju web tehnologija s područjem elektrotehnike.

Studenti će imati priliku ovladati oblikovanjem HTML dokumenata i web sjedišta primjenom HTML kodova, organiziranje i uređivanje web sjedišta kreiranjem naprednih CSS kodova, izradom složenih web stranica uz pomoć HTML-a i CSS-a uz primjenu strategija za optimizaciju performansi web stranica, integracijom SQL baze podataka s web sjedištem uz pomoć PHP skripte, testiranjem web stranica koje obuhvaća dentifikaciju i ispravak konflikata stilova, otklanjanje grešaka u HTML/CSS kodu te rješavanje problema s kompatibilnošću preglednika, te strukturiranom prezentacijom projekta.

Kolegij je otvoren za sve studente, bez obzira na njihovu razinu predznanja. Budući da se kodiranje poučava od samog početka, primjeren je za one koji nemaju nikakvo iskustvo u skriptnim jezicima i web dizajnu. Studentima koji već posjeduju određena predznanja, omogućit će proširivanje znanja i jačanje kompetencija u ovom području.

Dodatne informacije:

Na hodniku Elektrotehničkog odjela bit će predstavljene tvrtke koje studentima nude informacije o zapošljavanju, djelatnostima kojima se bave, a koje su povezane s područjem elektrotehnike. Ispred same lokacije bit će postavljeno reportažno vozilo HRT-a i Backpack u laboratoriju 1202.

Pozivamo sve studente i zainteresirane da nam se pridruže na ovom događaju i iskoriste priliku za upoznavanje s najnovijim trendovima i mogućnostima u području elektrotehnike.

Categories: Vijesti@TVZ

Skip to content