Na 7. redovnoj sjednici Stručnog vijeća Tehničkog veleučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2018./2019. održanoj 16. srpnja 2019. godine s početkom u 10,00 sati u Velikoj predavaoni, Avenija Većeslava Holjevca 15, po članku 38. novoga Statuta TVZ od 24. lipnja 2019. pod točkom 1. dnevnog reda konstituiralo se novo Stručno vijeće sa 149 članova (121 nastavnik, 4 predstavnika asistenata, 1 predstavnik zaposlenika, 23 predstavnika studenata).

 

 

Categories: Vijesti@HR

Skip to content