Dana 6. ožujka 2023. godine na Elektrotehničkom odjelu Tehničkog veleučilišta u Zagrebu započela je izrada prvog  Teslinog transformatora u sklopu projekta “STEM za održivu budućnost”.  Zainteresirani studenti će biti upoznati sa značenjem i ulogom STEM-a u obrazovanju, kao i sa potrebama modernog društva za korištenjem znanstveno-tehničkih dostignuća. Nadalje biti će upoznati sa tehničkim specifikacijama komponenti i segmenata samog transformatora, a kroz praktični rad izrade prolazit će uz mentorstvo kolege Saše Stojanovića.

Radionica je dio aktivnosti projekta “STEM za održivu budućnost”.

Nositelj projekta je udruga ODRAZ, a partneri projekta su Radiona, veleučilište u Šibeniku i Tehničko veleučilište u Zagrebu.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Categories: Vijesti@TVZ

Skip to content