Doc. dr. sc. Davor Cafuta rođen je 31.05.1979 godine u Zagrebu. U Zagrebu završava osnovnu školu i Tehničku školu Ruđera Boškovića gdje stječe zvanje Tehničara za elektroniku. Po završetku srednje škole 1997 godine upisuje Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilišta u Zagrebu. Završetkom fakulteta stječe zvanje diplomiranoga inženjera računarstva. Dvije godine kasnije upisuje Poslijediplomski doktorski studij računarstva na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, Sveučilišta u Zagrebu. Temeljem provedenog istraživanja 2018 godine brani doktorsku dizertaciju  na temu Utvrđivanje postojanja mreže kompromitiranih računala analizom prometa imeničkih poslužitelja u stvarnom vremenu.2019. godine stječe zvanje Docenta iz područja tehničkih znanosti polje računarstvo..

 U sklopu rada na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu polaže Cisco instruktorske tečajeve za program CCNA, te LPIC-1 i LPIC-2 certifikat za otvorene računalne sustave. U svome radu polaže prisegu te je stalan sudski vještak za elektrotehniku, informatiku, telekomunikacije i računarstvo.

Primarni interesi rada i obrazovanja su ugrađeni sustavi, sigurnost računalanih sustava i otvoreni operacijski sustavi. Od ostalih znanja poznaje tehnologije izrade mrežnih stranica na otvorenim operacijskim sustavima: PHP, Python, SQL,PERL. Aktivno koristi programerska rješenja za desktop aplikacije Windows okruženja.  Obzirom na Cisco i LPIC obrazovanje ima znanje u području projektiranja i održavanja računalnih mreža, te administriranja otvorenih operacijskih sustava. U svome radu koristi se aktivnim znanjem engleskog jezika.

Prva kratkotrajna zaposlenja za vrijeme studentskih dana bila su u tvrtkama Infosistem i Hrvatska elektroprivreda, Računski centar distribucijskog područja Elektre Zagreb. Godinu dana prije završetka fakulteta zapošljava se na  Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na mjestu voditelja informatike Kineziološkog fakulteta. Nakon dvije godine rada prelazi na Tehničko veleučilište u Zagrebu. Od 01.10.2010 preuzima dužnost Voditelja stručnog studija računarstva i zamjenika Pročelnika Informatičko-računarskoga odjela  na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu. 2019 godine izabran je za Pročelnika Informatičko-računarskog odjela na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu. 2021. preuzima dužnost Prodekana za nastavu i studente.

Od 2014 do 2016 radi na Europskom projektu Politehnika 2025 kao voditelj tima za razvoj Diplomskog specijalističkog stručnog studija računarstva smjera inženjerstvo računalnih mreža i sustava.   2015 godine radi na pokretanju IoT laboratorija na Tehničkog veleučilištu u Zagrebu. Tijekom 2019 radi kao voditelj tima na projektu inovacija primjenom IoT sustava u gospodarstvu, te kao istraživač na Projektu Hrvatske zaklade za znanost u primjeni računarstva u agronomiji. 2021.voditelj je projekta inovacija primjenom IoT sustava u ekologiji. Tijekom rada na Tehničkom veleučilištu  sudjelovao je u radu mnogih stručnih i znanstvenih konferencija pri čemu je objavio desetak radova na konferencijama sa međunarodnom recenzijom i sudjelovao na desetak stručnih konferencijama te objavio radove visoke kvalitete u nekoliko časopisa indeksiranim u WoSc bazi u području računarstva.

 Dobitnik je dvije zlatne medalje na međunarodnim sajmovima inovacija: Arhimed, Rusija i Inpex, SAD te nekoliko medalja na Hrvatskim sajmovima inovacija Inova.

 Sretno je oženjen od 2007 godine i otac je dvoje djece: sina Jana i kćerke Jane.

Skip to content