Mr. sc. Dubravko Žigman rođen je 1970. godine u Zagrebu, gdje završava osnovnu školu i srednju matematičku školu (MIOC). Nakon odsluženja vojnog roka upisuje Elektrotehnički fakultet u Zagrebu 1990. godine. Tijekom studija aktivno učestvuje u domovinskom ratu na ratištu Posavine. Studij završava 1996. godine na smjeru Elektroenergetika, usmjerenju Opća energetika s temom diplomskog rada Utjecaj štednih žarulja na dijagram opterećenja, koji je napravio u suradnji s institutom Hrvoje Požar. 2002. godine magistrira na Fakultetu Elektrotehnike i Računarstva s temom magistarskog rada: Proračun raspoloživosti rasklopnih postrojenja metodom stabla kvara.  Nosioc je sljedećih certifikata: CCNP (Cisco Certified Network Professional), CCNA (Cisco Certified Network Associate), ComTIA A+ i  CCAI (Cisco Certified Academy Instructor), NLP-Practitioner IANLP (Certified Practitioner of the Art and Science of Neuro-Linguistic Programming), Voditelj Autogenog treninga, Uvod u upravljanje projektima, Upravljanje projektima: workshop, Risk Management.

Od 1996. zaposlen je na Višoj Tehničkoj Školi u Zagrebu u zvanju stručnog suradnika, te na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu od 2002. godine u zvanju višeg predavača. Izvodi nastavu na sljedećim kolegijima na TVZ: Uvod u mrežne tehnologije. Na specijalističkom studiju: Tehnologije računalnih mreža, Usmjeravanje i komutacija, Skalabilne računalne mreže, Povezivanje računalnih mreža, Osnove bežičnih mreža, Sigurnost računalnih mreža. Mentor specijalizacije: Mreže i mrežni sustavi (Projektiranje i implementacija računalnih mreža).

Do sada obnašao sljedeće dužnosti: Prodekan za nabavu i investicije, Predstojnik KiRT katedre, Zamjenik pročelnika Elektrotehničkog odjela TVZ-a, Voditelj Centra za cjeloživotno obrazovanje – NetAkademija, Član projektnog tima za uvođenje sustava upravljanja kvalitetom prema ISO 9001, Član komisije za uredništvo zbornika na Elektrotehničkom odjelu, Član Povjerenstva za e-obrazovanje, Član Centralnog povjerenstva za provođenje sigurnosne politike informacijskih sustava na TVZ-u.

Suautor je objavljenih ukupno 34 stručnih radova. Suautor je objavljena 4 recenzirana znanstvena rada na međunarodnom znanstvenom skupu u inozemstvu. Suautor je objavljena 3 recenzirana znanstvena rada na domaćem znanstvenom skupu. Objavio je  26 stručnih radova u koautorstvu sa studentima. Preveo je u suautorstvu 8 recenziranih i kategoriziranih digitalnih materijala za potrebe nastave. Suautor je 3 recenzirana i kategorizirana digitalna nastavna materijala. Suautor je 4 internih skripata – uputa za laboratorijske vježbe. Bio je mentor za završne i diplomske radove za 237 studenata i s 26 studenata je u koautorstvu objavio rad. Ima iskustvo 24 godine rada u nastavnoj djelatnosti na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu.

Sudjelovao je u nizu projekata: 2013. Autor i voditelj projekta: IPA IV grant shema, Jačanje kapaciteta ustanova za  obrazovanje odraslih; Development of the inter-county e-learning system for adult education institutions – Razvoj međužupanijskog e-learning sustava za ustanove za obrazovanje odraslih. 2015. Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacije i studijskih programa na osnovama Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području specijalističkih studija politehnike. Član tima za diplomski stručni studij elektrotehnike. http://politehnika2025.tvz.hr/ 2018. UP.03.1.1.02.0005  „Internacionalizacija stručnog diplomskog specijalističkog studija Informacijska sigurnost i digitalna forenzika TVZ-a“. Član tima kao predavač za Sigurnost računalnih mreža (Network Security). 2020. član TVZ projektnog tima na projektu: “Razvoj kompetencija kroz učenje temeljeno na radu” BROJ UGOVORA UP.03.3.1.04.0002 s ukupnim budžetom projekta 30.027.720,85 HRK. 2020. član TVZ projektnog tima na projektu: “KaRijERA i JA”, BROJ UGOVORA UP.03.3.1.04.0007, s ukupnim budžetom projekta 31.792.709,24 HRK. 2020. član TVZ projektnog tima na projektu: „Regionalni centar kompetentnosti u SMŽ – prema novim i inovativnim znanjima I vještinama“, BROJ UGOVORA , UP.03.3.1.04.0010 s ukupnim budžetom projekta 48.083.859,43 HRK.

Kao Voditelj Centra za cjeloživotno obrazovanje – NetAkademija i instruktor na Cisco akademiji dobio je desetke priznanja i nagrada kao što su:  

  • 2005 NetAkademija proglašena za najbolju lokalnu Cisco akademiju u EMEA regiji
  • 2008 Dobitnici tri od četiri priznanja koje dodjeljuje Cisco: Education Recognition, Extraordinary Contributions i Pioneer Recognition
  • 2012 Academy Curricula Excellence – CCNP Specialist – This award is presented to Tehničko veleučilište u Zagrebu CA for excellence in delivery of the CCNP curriculum to the students of Cisco Networking Academy.
  • 2013 Nagrada u kategoriji CCNP Curricula Excellence – priznanje je za stalnu predanost i poticanje polaznika na izvrsnost i napredak, a NetAkademija ga je dobila u konkurenciji 1.818 akademija iz 30 zemalja srednje Europe
  • 2016 Instructor Excellence Award – In recognition of Advanced Level instructor excellence and lasting contribution to the Cisco Networking Academy® program. Awarded for 2016.
  • 2019 Academy Curricula Excellence – CCNA Security Specialist – This award is presented to Tehničko veleučilište u Zagrebu CA for excellence in delivery of the CCNA Security curriculum to the students of Cisco Networking Academy.
Skip to content