Doc. dr. sc. Lidija Tepeš Golubić rođena je 03.04.1975. u Zagrebu, gdje je stekla osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje. 1997. godine diplomirala je na Filozofskom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Titulu doktora znanosti stekla je 2016. na Filozofskom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u društvenom području znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti.

Kao znanstveni novak od 1998. sudjeluje u realizaciji projekata Hrvatsko-njemački jezični dodiri Ministarstva znanosti na Filozofskom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu zaposlena je od 2009. godine. U dopunskom je radu na Sveučilištu Sjever.

Članica je Stručnog vijeća Tehničkog veleučilišta u Zagrebu i  Vijeća poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija Mediji i komunikacija Sveučilišta Sjever. Članica je Upravnog vijeća Veleučilišta u Karlovcu odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske. Članica je uredništva časopisa Polytechnic & Design u izdanju Tehničkog veleučilišta u Zagrebu.

Na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu uvela je nekoliko novih kolegija. Na Sveučilištu Sjever predložila je te je uveden novi kolegij na studiju na preddiplomskom stručnom studiju Računarstva i informatike.

Objavila je niz stručnih i znanstvenih radova, od kojih nekoliko u suradnji sa studentima.

Sudjelovala je na brojnim međunarodnim stručnim i znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu.

Stalni je sudski tumač za njemački i španjolski jezik.

Skip to content