Željko Kovačević bivši je student Tehničkog veleučilišta u Zagrebu i naš prvi student koji je nakon završenog preddiplomskog i diplomskog stručnog studija informatike uspješno završio doktorski studij. Na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informatike (FERI, Maribor) stekao je titulu doktora znanosti računarstva i informatike istraživanjem na području razvoja domensko specifičnih programskih jezika s temom doktorske disertacije “Automatic Compiler/Interpreter generation from programs for Domain-Specific Languages using Semantic Inference”. Nakon polaganja razlikovnih ispita, 2018. godine upisao je doktorski studij te je uz vodstvo iskusnih istraživača (izv. prof. dr. sc. Matej Črepinšek (mentor) i prof. dr. sc. Marjan Mernik) tijekom studija objavio 2 izvorna znanstvena rada u skupini najviše rangiranih znanstvenih časopisa (Journal Citation Report, Q1). Trenutno je zaposlen na Informatičko-računalnom odjelu Tehničkog veleučilišta u Zagrebu kao viši predavač gdje sudjeluje u nastavi na kolegijima iz područja programiranja i baza podataka. Osim Željka, i drugi naši bivši studenti također su uspješno položili razlikovne ispite i upisali spomenuti doktorski studij. Iznimno smo ponosni na naše bivše studente koji ujedno potvrđuju kvalitetu naših studija i potvrđuju sposobnost da znanjima stečenim na preddiplomskim i diplomskim stručnim studijima TVZ-a mogu rješavati i najsloženije probleme iz područja struke i znanosti.

Skip to content