Tehničko veleučilište u Zagrebu omogućuje prijelaz na svoje diplomske studije sa drugih srodnih Visokih učilišta za studente koji su u statusu studenta na Visokom učilištu sa kojega prelaze te koji zadovoljavaju uvjete za prijelaz donesene od strane Stručnog vijeća Veleučilišta na prijedlog Stručnog vijeća odjela.
Obzirom na specifične nastavne planove i programe Stručno vijeće Odjela ne donosi točne uvjete prelaska. U slučaju da smatrate nakon usporedbe plana i programa da je izvediv prijelaz (u smislu broja priznatih kolegija) možete podnijeti zahtjev za prijelaz. 
Poželjno je da prije odluke o prijelazu kontaktirate studentsku referadu koja će Vas spojiti sa nadležnom osobom na studiju u smislu savjetovanja o isplativosti prijelaza.
Sa redovnog studija možete prijeći na redovni ili izvanredni studij.
Sa izvanrednog studija možete prijeći samo na izvanredni studij.

Stručni diplomski studij informatika

Stručni diplomski studij računarstvo
Stručni diplomski studij elektrotehnika
Stručni diplomski studij graditeljstvo
Stručni diplomski studij strojarstvo


Pročitajte natječaj za upis: (natječaj_2324.pdf) , odluku o školarinama: skolarine2324.pdf i predložak ugovora o studiranju (naročito članak 3) ugovor_o_studiranju.pdf. Važan dokument za proces studiranja je Pravilnik o studiranju (link: https://www.tvz.hr/wp-content/uploads/2022/07/PRV-05-04-Pravilnik-o-studiranju.pdf).

Predaja molbe za prijelaz
Prijavite se na moj.tvz.hr sa korisničkim imenom: gost, lozinka: vaš OIB. Izaberite ispravan studij na koji želite prijeći u gornjem lijevom uglu stranice. Izaberite meni Moje akcije-izrada molbe. Izaberite molbu za prijelaz iz izbornika.
–          Popunite molbu za prijelaz te isprintajte PDF dokument koji će se generirati.
–          Isprintajte i uplatite troškove molbe prema generiranoj uplatnici u iznosu od 66.10 EUR (498.03 kn).
–          U referadi studija na kojem studirajte ispišite Potvrdu sa prijepisom ocjena za svrhu prijelaza.
–          Ispišite sa stranica fakulteta opise predmeta koje smatrate da Vam se mogu priznati.
–          Ispišite iz sustava e-građani domovnicu (dokaz o državljanstvu)

Sve navedene dokumente možete poslati preporučeno poštom na adresu veleučilišta, podignuti u naš sustav predaje digitalnih molbu ili osobno dostaviti na referadu studija do 19.9.2023

Lokacije su :
–         Informatika, računarstvo, strojarstvo, mehatronika: Vrbik 8, Zagreb
–         Elektrotehnika: Konavoska 2 , Zagreb
Graditeljstvo: Avenija Većeslava Holjevca 15, Zagreb


Skip to content