Tehničko veleučilište u Zagrebu omogućuje prijelaz na svoje diplomske studije sa drugih srodnih Visokih učilišta za studente koji su u statusu studenta na Visokom učilištu sa kojega prelaze te koji zadovoljavaju uvjete za prijelaz donesene od strane Stručnog vijeća Veleučilišta na prijedlog Stručnog vijeća odjela.

1.     Korak: provjerite da li zadovoljavate uvjete prijelaza

Slijede odluke Stručnog vijeća Veleučilišta za uvjete prijelaza u akademskoj godini
Stručni diplomski studij digitalna ekonomija, prijelaz-inro-dip-2425.pdf
Stručni diplomski studij informacijska sigurnost i digitalna forenzika, prijelaz-inro-dip-2425.pdf
Stručni diplomski studij informatika, prijelaz-inro-dip-2425.pdf
Stručni diplomski studij elektrotehnika prijelaz-elo-dip-2425.pdf
Stručni diplomski studij graditeljstvo, prijelaz-gro-dip-2425.pdf
Stručni diplomski studij strojarstvo, prijelaz-stro-dip-2425.pdf

Ako zadovoljavate uvjete prijelaza u akademskoj godini te imate upisani srodni studij na Visokom učilištu možete podnije molbu za prijelaz.
Sa redovnog studija možete prijeći na redovni ili izvanredni studij. Sa izvanrednog studija možete prijeći samo na izvanredni studij.

Prije odluke da želite prijeći na studij Tehničkog veleučilišta u Zagrebu pročitajte natječaj za upis:
(natječaj_2425.pdf) , odluku o školarinama: školarine2425.pdf i predložak ugovora o studiranju (naročito članak 3) ugovor_o_studiranju.pdf. Važan dokument za proces studiranja je Pravilnik o studiranju (link: Pravilnik-o-studiranju.pdf).2.     Korak: dobavite potrebne dokumente za predaju molbe za prijelaz

Prijavite se na moj.tvz.hr sa korisničkim imenom: gost, lozinka: vaš OIB. Izaberite ispravan studij na koji želite prijeći u gornjem lijevom uglu stranice. Izaberite meni Moje akcije-izrada molbe. Izaberite molbu za prijelaz iz izbornika.
Popunite molbu za prijelaz te isprintajte PDF dokument koji će se generirati.
Isprintajte i uplatite troškove molbe prema generiranoj uplatnici u iznosu od 100,00 EUR.
U referadi studija na kojem studirajte ispišite Potvrdu sa prijepisom ocjena za svrhu prijelaza.
Ispišite sa stranica fakulteta opise predmeta koje smatrate da Vam se mogu priznati.
Ispišite iz sustava e-građani domovnicu (dokaz o državljanstvu)
Sve navedene dokumente možete poslati preporučeno poštom na adresu veleučilišta, podignuti u naš sustav predaje digitalnih molbu (kroz moj.tvz.hr) ili osobno dostaviti na referadu studija unutar rokova određenih odlukama o uvjetima prelaza *:

*pripaziti na dodatne upute u odlukama o uvjetima prijelaza koje su napisane u odlukama iz točke 1!
 
Lokacije su :
Informatika, računarstvo, strojarstvo, mehatronika: Vrbik 8, Zagreb
Elektrotehnika: Konavoska 2 , Zagreb
Graditeljstvo: Avenija Većeslava Holjevca 15, Zagreb
 
Sa redovnog studija možete prijeći na redovni ili izvanredni studij.
Sa izvanrednog studija možete prijeći samo na izvanredni studij
   

3.     Korak: pričekajte objavu rješenja

Ovdje će za pojedine studije biti objavljeno kada je završena izrada rješenja o prijelazu. Za pojedine studije ćete biti pozvani na studentsku referadu zajednički, dok će neki studiji navesti točne termine kada pristupate podizanju rješenja.
Po podizanju rješenja imate zakonsko pravo žalbe. U slučaju da se ne žalite mogući ishodi su da nemate pravo upisa ili da imate pravo upisa. Ako imate pravo upisa isto možete odbiti i odustati od upisa. Ne podizanje rješenja povlači da ste odbili pravo upisa ako na njega imate pravo.  Ako iskažete interes za upis pristupate daljnjim koracima.

4.     Korak : dobavite potrebne dokumente

Iz aplikacije e-građanin izvucite i ispišite:

–          Domovnicu (podaci o državljanstvu)
–          Rodni list sa OIB (podaci iz matice rođenih)
–          Potvrdu o prebivalištu (MUP)

Pribavite svjedodžbu o završnom ispitu srednje škole i potvrdu o položenom ispitu državne mature (originali)

–          Ako niste još dobili diplomu ili svjedodžbu od srednje škole istu ćete dostaviti kada je dobijete u dogovoru sa studentskom službom studija koji upisujete (na upisima treća faza).

Napravite fotografiju (4cmx6cm) – potrebna je samo jedna

–          Fotografiju će trebati nalijepiti na matični list u drugoj fazi upisa

Uplatite troškove upisa u iznosu od 50,00EUR

–          Primjer HUB-3 uplatnice objavljen je na stranici https://moj.tvz.hr   (Korisnički račun: gost, lozinka: OIB pristupnika). Potrebno je izabrati ispravan studij u gornjem lijevom kutu i odabrati nastava-izgled uplatnica pod naslovom: troškovi upisa akademske godine.


Prije odluke da želite prijeći na studij Tehničkog veleučilišta u Zagrebu pročitajte natječaj za upis:
(natječaj_2425.pdf) , odluku o školarinama: školarine2425.pdf i predložak ugovora o studiranju (naročito članak 3) ugovor_o_studiranju.pdf. Važan dokument za proces studiranja je Pravilnik o studiranju (link: Pravilnik-o-studiranju.pdf).
Upis se obavlja isključivo osobno u dogovoru sa studentskom referadom.

5.     Korak : pratite ovu stranicu

U dogovoru sa referadom dođite na upise.
 
U navedenom terminu morate doći osobno na upise.
 
Lokacije su :
Informatika, računarstvo, strojarstvo, mehatronika: Vrbik 8, Zagreb
Elektrotehnika: Konavoska 2 , Zagreb
Graditeljstvo: Avenija Većeslava Holjevca 15, Zagreb
 

6.     Korak : dolazak u terminu na lokaciju

Korak A – preuzima ugovora i ostale upisne dokumentacije
Korak B  – Popunjavanje upisne dokumentacije (predviđen je prostor)
Korak C – predaja dokumentacija, provjera dokumenata i odradba upisa
Korak D – Slikanje za X-icu*
 
*Koraku D mogu pristupiti samo studenti koji u koraku C obave upis obavljen u cijelosti , što znači da imaju svu dokumentaciju, dokaz o uplati troškova upisa i dokaz o uplati prve rate školarine. U slučaju da nešto nije dostavljeno pristupnik dogovara termin sa studentskom službom za dostavu te pristupa slikanju u 9 mjesecu pri čemu će X-ica biti dostupna u 11 mjesecu.

7.     Korak : aktivacija korisničkog računa i dolazak na prvo predavanje

Kod kuće prema uputama upisne dokumentacije aktivirajte korisničke račune te pristupite AAIEDU, moj.tvz.hr te ostalim resursima Tehničkog veleučilišta u Zagrebu. Pripazite postoji rok za aktivaciju lozinke. Ako to ne učinite u zadanom roku morati ćete snositi troškove molbe za reset lozinke u mjesecu rujnu ili listopadu.
 
Uvodno predavanje za brucoše biti će organizirano u petak neposredno prije početka nastave ili u ponedjeljak (prvi dan nastave) odvojeno za pojedine studije. Točan termin biti će objavljen na moj.tvz.hr krajem mjeseca rujna po izradi rasporeda nastave za sve studente. Ako Vam nije aktivan korisnički račun na moj.tvz.hr možete vidjeti raspored sati ako se ulogirate kao korisnik sa korisničkim imenom gost i lozinkom koja sadrži Vaš OIB.
 
 


Skip to content