URED ZA PROJEKTE

Ured za projekte Tehničkog veleučilišta u Zagrebu osnovan je s ciljem kvalitetnog obavljanja zajedničkih nastavno – znanstvenih i stručnih aktivnosti. U uredu se provode pripreme projektnom ugovaranju, istražuju se mogućnosti financiranja projekata i sudjelovanja u natječajima te se koordinira suradnja s brojnim partnerskim institucijama.

Pored toga, Ured osigurava potporu veleučilištu u pripremama za upravljanje projektima – njihovu ugovaranju i zaključivanju te nudi pravnu potporu u zaštiti autorskih prava i pomoći u prijavi patenata. I konačno, među brojnim poslovima Ureda nalaze se organizacijske aktivnosti vezane uz izvođenje edukacija te razni informacijsko -komunikacijsko-tehnološki poslovi.

Tehničko veleučilište u Zagrebu 

Raspisuje se natječaj za prijavu i financiranje internih kompetitivnih istraživačkih projekata Tehničkog veleučilišta u Zagrebu koji će se financirati iz sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026. u okviru Programskog ugovora s Ministarstvom znanosti i obrazovanja

Sredstvima ovog Natječaja financirat će se primijenjena znanstvena istraživanja. Projekti koji će se financirati na temelju ovoga Natječaja temeljit će se na inovativnim istraživačkim idejama iz područja trajne znanstveno-istraživačke djelatnosti Veleučilišta.

Provedbom ovog natječaja ostvarit će se doprinos sljedećim pokazateljima: povećanje sudjelovanja Veleučilišta u kompetitivnom projektnom financiranju, jačanje Ijudskih potencijala za znanstveni rad, jačanje međunarodne znanstvene suradnje i znanstvene aktivnosti, unaprjeđenje istraživačke infrastrukture, jačanje interdisciplinarnosti znanstvenog rada, poticanje provedbe primijenjenih znanstvenih aktivnosti, rad na aktivnostima od nacionalnog značaja, popularizacija znanosti.

Voditelji istraživanja moraju biti znanstvenici s akademskom titulom magistra znanosti ili doktora znanosti u području i polju projekta zaposleni na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu u punom radnom vremenu koji su istraživački aktivni u području istraživanja i odgovorni za provedbu projekta i upravljanje istraživačkom grupom.

KONTAKT

Vrbik 8
10000 Zagreb
E-mail:tvz@tvz.hr
Tel: +385 (0)1 5603 900
Fax: +385 (0)1 5603 999

Skip to content