3. međunarodni skup, 17. svibnja 2022. Ljubljana

U atriju ZRC SAZU, održan je 3. međunarodni skup, gdje su studenti TVZ-a, predstavili svoje radove vezane uz tematiku vezanu uz kvalitetu života u budućnosti. Kao članice stručne komisije sudjelovale su prof. Lana Peternel, Ulla Leiner Maksan. Na okruglom stolu, “Zelena i zabavna rasprava” sudjelovala je doc.dr.sc. Lidija Tepeš Golubić.

Categories: Vijesti@TVZ

Skip to content