Tehničko veleučilište sudjelovalo je na samitu kao novi član europske mreže  European network of innovative higher education institutions 

Sumit je otvoren okruglim stolom kojeg je vodila Mariya Gabriel, European Commissioner for Innovation, Research, Culture, Education and Youth

Tema okruglog stola bila je Priorities for innovation in Europe: The key role of education and higher education institutions, ključna uloga sveučilišta i veleučilišta u inoviranju obrazovanja.  Sudjelovali su slovenski Ministar obrazovanja, znanosti i sporta, dr. Igor Papič; Emil Boc, gradonačelnik grada Cluj-Napoca, bivši rumunjski premijer; Ricardo Rivero, rektor Sveučilišta Salamanca; Gerhard Müller, član Upravnog vijeća TÜV München i prodekanica za znanost, projekte, vanjsku suradnju i nove studijske programe Tehničkog veleučilišta u Zagrebu, doc. Lidija Tepeš Golubić

Više na linku

Skip to content