Objavljeni su Natječaji za upis u prvu godinu preddiplomskih i diplomskih studija za ak. godinu 2018/2019. Natječaje možete vidjeti na podstranicama:

 

Preddiplomski redoviti upisi

 

Preddiplomski izvanredni upisi

 

Diplomski upisi

 

 

 

Objavljeno: 5.6.2018.