Promovirana  knjiga Dizajn vizualnih komunikacija, Školska knjiga.

Autorice: Jana Žiljak Gršić, Morana Jugović, Ulla Leiner Maksan

Naučite o dizajnu kroz sve faze  stvaranja i uz najbolje primjere iz prakse.

Categories: Vijesti@TVZ

Skip to content